Kính thực tế ảo hoạt động ra sao? | Tinh tế

Ngoài cái màn hình để hiển thị 3D thì màn hình cỡ lớn đó còn xoay theo chuyển động đầu của bạn vậy nên nếu bạn có quay 360 độ thì ở đâu cũng là thế giới 3D. Khác hẳn với việc bạn ngồi trước rạp chiếu phim nhìn vào cái màn hình 3D cỡ lớn. Thi thoảng bạn có thể quay sang nhìn đứa bạn mình xem nó thế nào có phải 3D không?

Để làm được điều này từ 2 màn hình hiển thị (3D SBS) của smart phone thấu kính sẽ điều chỉnh làm sao cho mắt bạn nhìn 2 màn hình đó hiển thị thành 1 và khoảng cánh làm sao cho vừa phải để giống như nhìn 1 vật thật.Khi đó từ 1 hình ảnh 2D nó được chuyển hóa thành 1 vật 3D ngay trước mắt của bạn. Một điều quan trọng hơn với kính thự tế ảo là nó làm tăng chiều sâu nhìn vào vật thể của bạn, khi đó bạn nhìn hình ảnh 3D càng giống với thực tế hơn.

Theo dõi chuyển động của đầu

Theo dõi chuyển động của đầu nghĩa là khi bạn nhìn vào đeo 1 kính thực tế ảo và nhìn vào 1 bức ảnh, bạn quay đầu xuống dưới bức ảnh sẽ trượt theo hướng ngược lại để bạn thấy phần khác của bức ảnh, Tương tự với các chiều còn lại. Nó được gọi là hệ thống được theo dõi 6 bậc tự do (6DoF – six degrees of freedom). theo các hướng x,y,z và chiều quay khác nhau.

Để cấu thành nên một hệ thống theo dõi chuyển động đầu của bạn thì có thể từ các thành phần khác nhau, nhưng cơ bản thì sẽ có một số thành phần như sensor quay, sensor gia tốc hay sensor từ. Sony’s Project Morpheus sử dụng 9 sensor xunh quanh đầu của bạn để cung cấp cho bạn 1 góc nhìn 360 độ.

Tuy vậy thì việc cảm nhận chuyển động đầu của bạn của sensor và hình ảnh trong kính hiển thị vẫn có độ trễ nhất định, độ trễ hay sự khác biệt giữa việc bạn quay xuống và hình ảnh quay lên khá là thấp và hầu như bạn không thể nhận ra sự khác biệt đó. Thông thường với độ trễ của kính lớn hơn 50mili giây thì người sử dụng có thể nhận ra. Với kính Oculus Rift thì độ trễ này khoảng 30mili giây.

Ngoài cái màn hình để hiển thị 3D thì màn hình cỡ lớn đó còn xoay theo chuyển động đầu của bạn vậy nên nếu bạn có quay 360 độ thì ở đâu cũng là thế giới 3D. Khác hẳn với việc bạn ngồi trước rạp chiếu phim nhìn vào cái màn hình 3D cỡ lớn. Thi thoảng bạn có thể quay sang nhìn đứa bạn mình xem nó thế nào có phải 3D không?Để làm được điều này từ 2 màn hình hiển thị (3D SBS) của smart phone thấu kính sẽ điều chỉnh làm sao cho mắt bạn nhìn 2 màn hình đó hiển thị thành 1 và khoảng cánh làm sao cho vừa phải để giống như nhìn 1 vật thật.Khi đó từ 1 hình ảnh 2D nó được chuyển hóa thành 1 vật 3D ngay trước mắt của bạn. Một điều quan trọng hơn với kính thự tế ảo là nó làm tăng chiều sâu nhìn vào vật thể của bạn, khi đó bạn nhìn hình ảnh 3D càng giống với thực tế hơn.

Source: https://virtual360.vn
Category: Blog

Viết một bình luận