Ảnh 360

Ảnh 360

Cung cấp dịch vụ chụp ảnh 360 độ Full HD với công nghệ tiên tiến và update nhất trên thị trường

Video 360

Cung cấp dịch vụ quay video 360 với độ phân giải 4K, 8K đem lại cảm nhận thực tế cho người dùng

Web AR

Khách hàng có thể tương tác, biến môi trường xung quanh thành phòng trưng bày của riêng họ

Ảnh 360

Triển lãm số

Cung cấp dịch vụ chụp ảnh 360 độ Full HD với công nghệ tiên tiến và update nhất trên thị trường

Web VR

Cung cấp dịch vụ quay video 360 với độ phân giải 4K, 8K đem lại cảm nhận thực tế cho người dùng

Web AR

Khách hàng có thể tương tác, biến môi trường xung quanh thành phòng trưng bày của riêng họ